Välkommen

Iteration AB är ett företag som erbjuder produkter och tjänster inom IT. Vår specialitet är att kunna erbjuda bred kompetens och förstå alla användares behov. Vår målsättning är kunna bidra till att resultatet av vårt arbete gynnar alla användare, både direkta och indirekta. Detta för att öka våra kunders önskemål om funktionalitet och lönsamhet. Tack vare en låg personalomsättning samt många komplexa och utmanande projekt, har vi byggt upp en betydande kompetensbank inom organisationen där våra konsulter hela tiden arbetar i framkant med dagens teknik.

Kunden är alltid i fokus

Vårt arbetssätt är att vara lyhörda och lyssna på kundens behov. Utifrån detta arbetar vi tillsammans med kund fram lösningar som möter behoven.

Genom att arbeta professionellt och långsiktigt skapar vi ett ömsesidigt förtroende mellan kund och oss. Som kund får man en kundansvarig (Single point of contact) att vända sig till.

Iteration av lat. iteratio, upprepande, förnyande

Inom matematiken och i programmering handlar detta om att en funktion eller process åstadkommer något genom att upprepa beräkningar eller andra operationer tills ett önskat resultat uppnåtts.

 

Våra affärsområden

Utveckling

- att erbjuda utveckling av system, applikationer, web & databas tillämpningar.

Drift & Support
- att ta hand om drift & support på affärskritiska IT-miljöer.
- att hyra ut virtuell/fysisk serverkapacitet, lagringsutrymme mm.
- att erbjuda CoLocation (serverhotell) i någon av våra serverhallar.

Konsulting
- att bedriva konsultverksamhet inom nätverk, projekt, konstruktion och programmering samt systemutveckling.

Telefoni
- att erbjuda telefonilösningar för sälj och contact center  
- att erbjuda SIP-trunk för företagsväxlar.

Historia

1995 bildades Iteration i Stockholm av personer med bakgrund från Telia(Teli) och Ericsson.  Vi har sedan start flera anställda som arbetar med konsultuppdrag inom olika områden och projekt på ett flertal företag, bla Eniro, Ericsson, Posten, Brittish Telecom och Telia.
2002 tar hand om drift och support för Eniro 118 118 AB:s plattform för produktion av bland annat nummerupplysning 118118.
2004 tar hand om drift och support av telekonferenssystem åt STV Video&data.

2006 utvecklar billingsystem för Eniro 118 118 AB
2007 uppdrag av Eniro 118 118 AB att förvalta och vidareutveckla produktionsplattformarna för bland annat 118118.
2007 Iteration levererar SMS tjänsteplattform (vidareutveckling, förvaltning och drift) till Eniro Finland.
2010 drift av plattform för "Vem Ringer" applikation för Eniro Norge.
2011 Tar över drift av Eniro 118 118 AB:s administrativa servrar.
2011 Tar över drift av Eniro AB:s telefoniservrar för Proff AB och Din Del AB.
2013 Iteration levererar telefonilösning "Buzz" för säljorganisationen hos Eniro AB.
2014 Leverantör av Videostativ till Ericsson AB.

2014 tar över drift av Eniro 118 118 AB:s sökplattform
2014 beställning från Eniro 118 118 AB på stort utvecklingsprojekt för att mordernisera systemplattform för telefoni
2015 beställning på power dialling från Eniro AB.

Våra Kunder

Våra kunder är stora som små företag.
Eniro AB
Eniro 118118
Telia
Ericsson
Brittish Telecom
STV Video & Data
Sylog

© Copyright Iteration 2016


Webbkarta Logga in


DirektOnline